W Pólskej twarja prěnjej atomowej milinarni

štwórtk, 03. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

W běhu njecyłeho tydźenja je Pólska wozjewiła, zo chce w přichodnych lětach dwě atomowej milinarni twarić. Ministerski prezident Mateusz Mazowiecki bě minjeny štwórtk wozjewił, zo je ministerska rada so za twar prěnjeje pólskeje milinarnje z techniku US-ameriskeho koncerna Westinghouse rozsudźiła. Wonkowny minister USA Anthony Blinken podźakowa so pjatk a podšmórny, zo su Zjednoćene staty horde, Pólskej ze sylnym partnerom na polomaj energije a wěstoty być.

Nastać ma prěnja nuklearna mili­narnja ze šěsć reaktorami na samym se­wjeru Pólskeje, w Pomorskim wojewódstwje, w Lubiatowje-Kopalinje, hdźež je narodna mjeńšina Kašubow doma. Njedaloko wottam bě Pólska hižo we wosomdźesatych lětach jadrowu milinarnju natwarić započała, projekt pak po politiskim přewróće spočatk 1990tych lět spušćiła. Twarske dźěła chcedźa w lěće 2026 zahajić a z prěnjeho bloka wot lěta 2033 milinu zdobyć.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND