„Pólska zabywa, zo je w EU“

pjatk, 04. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Reakcije na planowanu atomowu milinarnju rozdźělne

Waršawa. Kaž je pólski kabinet zdźělił, da wón w kraju prěnju atomowu milinarnju natwarić (SN rozprawjachu). Na srjedownej nowinarskej konferency ministerski prezident Mateusz Morawiecki zaruči, zo budźe wona wěsta a milina čista. Samsny dźeń bě sejm projekt wobzamknył. Inwesticiju miliardow złotych zwoprawdźa w kooperaciji z ameriskim koncernom Westinghouse Nuclear.

Wonkowny minister USA Antony Blinken Pólskej gratulowaše, zo bě so za jich technologiju rozsudźiła. „To je hoberski krok do přichoda w boju přećiwo klimowej změnje. Tale milinarnja dźě zmóžni, wustork wuhlikoweho dioksyda wo 26 milionow tonow wob lěto pomjeńšić“, wón potwjerdźi. Morawiecki wobhladuje předewzaće jako „historiski wokomik“ za swój kraj. Wobaj politikarjej rěčeštaj wo nimale stotysac nowych dźěłowych městnach za inženjerow a atomowych fachowcow we woběmaj statomaj. Z hesłom „Milina z atoma w kóždym domje“, a to hižo za dźesać lět, spyta knježerstwo towaršnosć za projekt přeswědčić. Reakcije su přiwšěm chětro rozdźělne.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND