„Młode žony přewjele pija“

pjatk, 11. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Dale a snadniša ličba porodow w Pólskej zjawnosć chětro zaběra

Waršawa. Nawoda pólskeje knježaceje strony Prawo a sprawnosć (PiS) Jarosław Kaczyński ze swojej dowólbnej jězbu pokročuje. Minjenu sobotu, 5. nazymnika, přebywaše wón w Ełku, měsće na sewjerowuchodźe kraja. Štož tam snadnu ličbu porodow nastupajo rjekny, je so jara spěšnje do medijow cyłeho swěta dóstało. Jeho słowa „žony žane dźěći nimaja, dokelž přewjele pija“ citujetej tež ame­riska nowina „The Washington Post“ a wulkobritaniski dźenik „The Guardian“. „Berliner Kurier“ samo přispomnja, zo Kaczyński ze swojimi wuprajenjemi ludźi dale a bóle nastróža. W Szczecinje a Poznanju přewjedźene naprašowanje wšak wujewja hinaše přičiny. Młodym ludźom pobrachuja wotpowědne wuměnjenja, swójbu załožić a so wo potomnistwo starać. Woni wobžaruja, zo je přemało žłobikow a pěstowarnjow, ale tež, zo su bydlenja předrohe. Žony pak so samodruhosće boja, dokelž dyrbja lěkarjo w padźe komplikacijow při porodźe po nowych zakonskich předpisach na dobro dźěsća a nic maćerje rozsudźić.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND