Čěska planuje mini-reaktory

póndźela, 14. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Móhli narunanje za wobswětoškódne brunicowe milinarnje być

Praha/Bayreuth (dpa/SN). Zwjazkowe knježerstwo chce so klětu w aprylu wot atomoweje energije rozžohnować. Cyle hinak postupuja porno tomu w susodnej Čěskej. Tam chce liberalno-konserwatiwny kabinet podźěl atomoweje mocy na produkciji miliny hač do lěta 2040 na wjace hač połojcu rozšěrić. Klučowu rólu maja při tym „atomowe mini milinarnje“ – nowe jadrowe milinarnje w małym formaće – zabrać.

Petr Závodský z energijoweho koncerna CEZ je za plany zamołwity. „Jedna so wo připrawy ze samsnym principom kaž pola wjetšich reaktorow, ale ze snadnišim wukonom“, wón wuswětla. Tež tu nastawa para, kotraž ćěri turbinu a generator, kotryž zaso milinu produkuje. Nic jenož wukon je snadniši, niše su tež inwesticiske kóšty. Nowe kuzłarske słowo nuklearneje industrije rěka „Small Modular Reactor“ (SMR), potajkim małe modularne reaktory. „Tu njerěčimy wo reaktorach z Ruskeje abo Chiny, ale jenož wo produktach zapadnych zhotowjerjow“, Závodský potwjerdźi.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND