Maksimalne płaćizny za domjacnosće

štwórtk, 17. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Hižo před tydźenjemi bě so domjacnosćam w Pólskej zaručiło, zo wostanu ­płaćizny za milinu tež w lěće 2023 na lětušim niwowje, hačrunjež jenož hač do postajeneje hranicy přetrjeby. Tuta garantija měješe płaćiwosć hač do maksimalneje cyłolětneje přetrjeby wot 2000 kilowattow na hodźinu (kWh) na domjacnosć, 2600 kWh na domjacnosć z dźěsćom abo zbrašenej wosobu abo 3000 kWh za swójby z wjace dźěćimi (ze znajmjeńša třomi dźěćimi).

Konkretna płaćizna miliny by při tym dale wostała wotwisna wot zastaranskeho předewzaća w regionje. Po informacijach pólskeho portala přirunanja płaći­znow Rachuneo sahachu přerězne płaćizny za elektroenergiju na přikład w okto­brje 2022 wot 0,72 złotych (0,16 eurow) na kWh w najtuńšej kónčinje Zielonej Górje hač do 0,80 złotych (0,18 eurow) w najdróšej kónčinje – stolicy Waršawa.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND