Přećiwo nowemu reaktorej

pjatk, 18. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Knježerstwo zwjazkoweho kraja Hornja Awstriska kritizuje plany čěskich politikarjow, w južnočěskej atomowej milinarni Temelín tak mjenowany mały modularny reaktor (SMR) natwarić. Krajny zamołwity za energijowu politiku ­Stefan Kaineder ma tute předewzaće za „eksperiment z atomowej milinu“, kotryž knježerstwo Hornjeje Awstriskeje tole­rować njeměło. Zdobom připowědźi ­Kaineder wotpowědne kroki přećiwo wutwarej milinarnje.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND