Polacy hinu w Ukrainje

pjatk, 09. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

W mjezynarodnej jednotce wojuja dobrowólnicy z połsta krajow swěta

Waršawa. Přećiwo ruskemu nadpadnikej w Ukrainje njewojuje jeničce poprawna ukrainska armeja, ale tež ludźo z dalšich krajow. Mjezynarodnemu legionej, kotryž bě prezident Ukrainy Wolodymyr Zelenskyj spočatk wójny wutworił, přisłuša tuchwilu 22 000 wojakow ze wšeho swěta. To potwjerdźa tamniši wonkowny minister Damien Magrou. Wo Polakach, kotřiž bój Ukrainjanow aktiwnje sobu podpěruja, je jenož rěč, hdyž so w kašću do swojeje wótčiny nawróćeja. Tak wojerski korespondent tele dny informowaše, zo staj dwaj pólskaj dobrowólnikaj po poł lěće wojowanja w mjenowanej jednotce zahinyłoj.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND