Pirogi su mjeztym „ukrainske“

pjatk, 16. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Miliony ćěkancow z Ukrainy su w Pólskej škit před wójnu nadešli

Waršawa. Minjenu póndźelu poda so pólski prezident Andrzej Duda do Berlina, zo by tam ze zwjazkowym prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom mjez štyrjomi wočemi pólsko-němske njedorozumjenje wujasnił. Andrzej Duda jemu rozłoži, zo Pólska raketywotwobaranski system Patriot rady přiwozmje, a je při tym wjackróć słowo „dziękuję“ wužiwał, rěčo wo dobrym přećelstwje. Zdobom wón namołwi pomhać ukrainskim staćanam, kotřiž před zmjerzkom a bombami ćěkaja. Přetož w jich kraju je wójna syć zastaranja z ćopłotu a energiju nimale zničiła. Duda je sej antiněmskeje nalady w Pólskej, kotruž předewšěm knježaca strona Prawo a sprawnosć (PiS) šěri, wězo wědomy, ale ju raznje wotpokazuje. PiS wšak chce klětuše wólby parlamenta třeći raz dobyć, při čimž so nadźija ze šćuwańcu přećiwo Němskej sej wjace hłosow za sebje zdobyć móc. Prezident tež njezaby wo žadanjach w Druhej swětowej wójnje wot Němskeje načinjene škody nastupajo rěčeć. Wón zwurazni: „Wěrju do toho, zo naležnosć bórze spomóžnje rozrisamy.“

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND