Dohodowne mordarstwo

srjeda, 21. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Čěski zastupowacy ministerski prezident Marian Jurečka, kotryž tuchwilu ministerstwo za přirodoškit nawjeduje, je jara spokojom z dojednanjom nastupajo wikowanje z emisijemi. Firmy, kotrež wjele wuhlikoweho dioksida wustorkuja, měli wjace płaćić a stat měł domjacnosće bóle podpěrować, podšmórny politikar njedźelu w rozmołwje z powěsćernju ČTK. Wón měni, zo je nowe rjadowanje wuwaženiše a zo zamóže EU z tym lěpje porno konkurency wobstać.

Awtotwarc Škoda Auto bu wospjet z titulom „předewzaće lěta“ wuznamjenjeny. W minjenym lěće wuwožowaše twory za 379 miliardow krónow (15,62 miliardow eurow). Hižo wot lěta 2000 je znata čěska firma kóžde lěto na prěnim městnje. Druhi najlěpši zawod ze 132 miliardami krónow (5,44 miliardow eurow) je zhotowjer elektroniki Foxconn CZ Group. Agrofert, předewzaće bywšeho ministerskeho prezidenta Andreja Ba­biša, je sej z eksportnym wolumenom 111 miliardow krónow (4,58 miliardow eurow) třeće městno zdobył.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND