„Žane šwjerče na naše blida“

pjatk, 17. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Polacy reaguja na najnowše postajenje Europskeje komisije

Waršawa. Wot 24. januara poskićeja wobchody w Pólskej k jědźi muku a dalše wudźěłki ze šwjerčemi, kotrež je Europska komisija za wšitke kraje Europskeje unije přizwoliła. Po mukowych larwach a skopčkach je to mjeztym třeća tajka jako žiwidło dowolena družina překasancow. W interneće komisija EU tole wozjewja: „Insekty su strowe žórło zežiwjenja, maja wjele proteinow, witaminow a mineralijow. Tak su dobra alternatiwa k zwěrjećim bělkowinam.“ Komisija argumentuje, zo móže čłowjestwo z mjenowanym zežiwjenjom globalne woćoplenje zadźeržeć. Produkcija je praktiska a jednora, dokelž njetrjebaja insekty telko městna a wody kaž na přikład domjacy skót. Donětka su coologiske zahrody překasancy za swoje zwěrjata kaž hady a ptaki brali. Dźensa móža je tež ludźo jěsć. Z insektowej muku „smědźa“ pjekarjo nětko swoje całty, chlěb a tykancy pjec. Superwiki poručeja nudle a šokolodu z přidawkami šwjerčow. W internetnym wulkowobchodźe maja sušene insekty we wšelkich wulkosćach a słodach, z mjedom, ze žonopom atd.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND