„Jeničce Amerika měr zaruča“

pjatk, 14. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Pólski ministerski prezident Morawiecki w USA nowe brónje kupuje

Waršawa. Pólske knježerstwo je kruće rozsudźene wšitko činić, zo by kraj před móžnym wojerskim nadpadom Ruskeje škitało. Při tym nochcedźa so na nikoho spušćeć – chiba na USA. Swojemu přeswědčenju wotpowědnje je so ministerski prezident Mateusz Morawiecki hnydom jutrownu wutoru do Washingtona podał, zo by tam konkretnje wo runje tymle prašenju jednał. Jemu poboku bě­štaj general Krzysztof Nolbert a wulkopósłanc Pólskeje w USA Marek Magierowski. W swojej tobole měješe Morawiecki nakupnu lisćinu za brónje a nimo toho plan: Wobhladać chcyše sej zawody, hdźež brónje twarja, kotrež Pólska nuznje trjeba.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND