Festiwal Comic-Con w Praze

srjeda, 19. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Čěski ministerski prezident Petr Fiala je so minjenu sobotu na puć do Azije podał. Na Filipinach, w Indoneskej, Singapuru, Vietnamje, Kazachstanje kaž tež w Uzbekistanje chce z najwažnišimi zastupjerjemi tutych krajow wo wi­kowanskich zwiskach jednać. Přede­wzaćeljo wšelakich hospodarskich branšow, z mašinotwarstwa abo lětadłoweje techniki kaž tež zastupjerjo brónjenskeje industrije, čěskeje wikowanskeje komory a Čěskeje wuwozoweje banki přewodźeja wodźaceho politikarja. Aziske kraje chcedźa wuše zwiski z Čěskej nawjazać a po tutym puću wikowanskej dominancy Chiny zadźěwać, praji Fiala krótko do swojeho wotlěta. To so derje hodźi, dokelž je čěska króna z 23,25 eurami swoju najsylnišu hódnotu za čas minjenych 15 lět docpěła. Analytikarjo wuchadźeja z toho, zo wostanje měna susodneho kraja w přichodnych měsacach w dalokej měrje stabilna. Krónje tuchwilne popušćenje inflacije tyje.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND