Hospody tema wustajeńcy

srjeda, 03. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Tež w susodnym kraju wjeselachu so ludźo nad dlěšim kóncom tydźenja. Nic jenož symboliske chodojty, palace so we wulkich wohenjach, wabjachu Čechow won na wsy, tež muzej Vysočina w Havličkowym Brodźe witaše zajimowanych do swojeje noweje wustajeńcy. „Člověk míní, hospoda mění“ („Čłowjek mys­li, hospoda wodźi“) je moto zajimaweje přehladki, w kotrejž steji typiski čěski hosćenc w srjedźišću. Nastork za wustajeńcu dachu 140. narodniny spisowaćela Jaroslava Hašeka, awtora znateho romana „Dyrdomdeje dušneho wojaka Švejka“. Hašek bě wjele swojich woblubowanych powědančkow w korčmach napisał a tam runje tež swojeho Švejka stworił. Hašekowi potomnicy a „Swětowe towarstwo ­Jaroslava Hašeka“ wotměchu wot minjeneho pjatka hač do zašłeje njedźele w Lipnicach, hdźež awtor bydleše a tež zemrě, sympozij wo jeho žiwjenju a skutkowanju. Hašek, kiž narodźi so 30. jutrownika w Praze, je po měnjenju wjele wědomostnikow najznaćiši čěski humorista.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND