Prěnjej Čechaj so nawróćiłoj

srjeda, 26. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Jan Liptavský, minister za wonkowne naležnosće, zdźěli minjenu póndźelu, zo běštaj mjez sto z pomocu Němskeje ze Sudana ewakuěrowanych wosobow dwaj Čechaj. Politikar chce so ze swojimi europskimi kolegami w Luxemburgskej zetkać, zo by tam z nimi wo aktualnym ćežkim połoženju w Sudanje wuradźował. Po aktualnych informacijach su hišće třo dalši čěscy staćenjo w krizowym kraju. Dwaj z nich móžetaj bórze kraj ze skupinu Turkow wopušćić. Třeći Čech, kiž je tuchwilu w Karthumje, čaka hišće na přihódnu składnosć, so domoj nawróćić móc.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND