Nowej zapisaj do lisćiny

srjeda, 24. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Antonína Dvořákowy archiw a zběrku geografiskich kartow němskeho diplomata Bernharda Paula Molla chcedźa do lisćiny swětoweho herbstwa UNESCO přiwzać. Minjeny tydźeń přizwoli eksekutiwna rada kulturneje a wědomostneje organizacije na swojim posedźenju zapis 64 tajkich a podobnych za swět wažnych dokumentow. Archiw ­Antonína Dvořáka wobsahuje zawostanjenstwo wuznamneho čěskeho kom­ponista 19. lětstotka. Tak budu kopije a prěnje wudaća jeho składbow, wulki dźěl jeho notoweho materiala kaž tež wšelake listy, diplomy a čestne titule bórze na lisćinje UNESCO stać. Dvořákowe dokumenty su tuchwilu w Čěskim Narodnym muzeju. Zemjepisne karty kaž tež zwobraznjenki městow a krajinow su wobstatki Paula Molloweje zběrki. Wona ma swoje městno w Morawskej krajnej bibliotece a je zajimowanym pod adresu přistupna.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND