„Wukidamy juchu na dróhi!“

pjatk, 01. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Pólscy ratarjo swojich protestow dla dźeń a bóle zadwěluja

Waršawa. Protesty pólskich ratarjow towaršnosć kraja a medije dale chětro zaběraja. Wjeršk dotalnych demonstracijow dožiwichu ludźo minjenu wutoru we Waršawje. Ze swojimi traktorami jědźechu burja před twarjenje sejma, a po tym zastachu tež před sydłom ministerskeho prezidenta. Tak protestowachu woni předewšěm přećiwo agrarnej politice Europskeje unije, kotraž ze swojimi předpisami dźěło ratarjow dale a bóle poćežuje. Mjez druhim dźe wo předpisy nastupajo zasadźenje hnojidłow a pesticidow. Zadwělowanosć protestowacych je wočiwidna. We Waršawje su připowědźili, zo chcyli tam na dróhi „juchu wukidać“, wostanu-li protesty bjez wuspěcha.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND