Kaczyński „pomjatk zhubił“

pjatk, 22. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Pólski ministerski prezident Donald Tusk swoje přilubjenja zwoprawdźa

Waršawa. Runje sto dnjow je nowy pólski ministerski prezident Donald Tusk dźensa w zastojnstwje. Dnja 13. decembra 2023 běchu jeho po wólbach parlamenta za premiera wuzwolili. Medijam je tole składnosć, hesło Tuska pruwować, kotrež bě wón we wólbnym boju stajnje zaso wospjetował: „Sto předewzaćow na sto dnjow.“ Tónle program je wón hnydom po nastupje zwoprawdźeć započał. Mjeztym wšak je jasne, zo běchu přilubjenja chětro naročne. Spokojom pak ludźo su, zo je Tusk jako nowy premier hnydom do Brüssela jěł a so tam wo blokowane pjenjezy Europskeje unije za Pólsku starał. Srědki běchu za čas knježerstwa narodnokonserwatiwneho knježerstwa PiS „zamjerznjene“. Medije rozprawjeja wo 600 miliardach złotych. Tusk rěči wo „wulkim ciwilizaciskim skoku za Pólsku“. Najebać wšě problemy sej 61 procentow Polakow waži, zo je ministerski prezident srědki wobstarał, kotrež dyrbi kraj po směrnicach EU nětko w běhu dweju lět wudać.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND