Po cyłym kraju swěcu hasnyli

srjeda, 27. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Minjenu sobotu měješe kóždolětne wobswětowe zarjadowanje Čěskeho přirodoškitneho zwjazka (ČSOP) „Ukliďme svět“ (Wurjedźmy swět) swój zazběh. W přichodnych tydźenjach budu tysacy dobrowólnych w přirodźe, w městach a wsach po puću, zo bychu je wot wotpadkow „wuswobodźili“. Minjene lěto wobdźěli so wjace hač 22 000 čestnohamtskich pomocnikow, kotřiž nazběrachu na 170 tonow smjećow, na mjeztym hižo tradicionalnym nalětnim rjedźenju. Swětowa akcija za škit klimy „Earth hour“ (hodźina zemje), kotraž wotmě so zašłu sobotu, ma tež w Čěskej swojich přiwisnikow. Tak hasnychu wječor napoł dźewjećich we wjele bydlenjach po cyłym kraju swěcu a tež historiske twarjenja wostachu hodźinu njewobswětlene. Wuznamny podźěl za přirodoškit přinošuje tež Praska coologiska zahroda, hdźež zahaji zašłu sobotu čěski prezident Petr Pavel zhromadnje z mongolskim ministrom za wobswět Bat-Ulzii Bat-Erdene nowy areal „Gobi“ za dźiwje konje Przewalskeho.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND