To a tamne (29.10.15)

štwórtk, 29. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Alarm na awtodróze wopicy dla: Na škitnej sćěnje přećiwo harje sedźaca kapucinska wopička při awtodróze A 30 pola Rheine w Münsterskim kraju je zasadźenje policije zawiniła. Dokelž njemóžachu je zastojnicy přiwabić, dyrbješe skótny lěkar zwěrjo z mjenom Dolly pohłušić. Wone njepochadźeše ze zwěrjenca, ale bě swójbje ćeknyło, kotraž ma doma tež wjacore wopicy. Dokelž měješe swójba za to trěbnu dowolnosć, móžachu ju spěšnje zwěsćić a jej Dolly zaso přepodać.

Stadło howjadow w schleswigsko-holsteinskim Mörelu je nowa swójba po­zdatnje wosyroćeneho dźiwjeho swinjeća. Wone je z kruwami na pastwje, hrajka sej z nimi a pyta mjez nimi škit. Wobsedźer stadła młodu rancu přidatnje picuje, dokelž wona za swoju starobu dosć njewaži. Snano je to přičina, zo su ju dźiwje swinje w lěsu wustorčili.

wozjewjene w: To a tamne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND