To a tamne (06.04.18)

pjatk, 06. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Dospołnje nimokulił je so pospyt žony, swoje awto w myjerni w frankskim Rothenburgu rjedźić. Jako awtomatiska připrawa hižo dźěłaše, chcyše so wona hišće do awta sydnyć, byrnjež jej to sobudźěłaćerjo zakazali. 47lětna so wobsuny a wosta z nohu mjez wotewrjenymi durjemi a připrawu tčacy. Dokelž njeje so připrawa wotšaltować dała, dyrbjachu wohnjowi wobornicy žonu wuswobodźić. Na awće nasta 2 000 eurow škody, na myjenskej připrawje 300 eurow.

Mylnje kólnju zapalił je 15lětny w Erfurće, jako gril rjedźeše. Prawdźepodobnje njebě wočakował, zo je popjeł tež dźeń po grilowanju přeco hišće žehliwy. Jako jón na kompost ćisny, so hromada zapali. Płomjenja přeskočichu na pódlansku kólnju. Powołanska wohnjowa wobora je podusy. Škoda wučinja 2 000 eurow, młodostny so na zbožo njezrani.

wozjewjene w: To a tamne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND