Žane zbožo w Großnaundorfje

póndźela, 15. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )

ST Großnaundorf –

Sokoł Ralbicy/Hórki 2:1 (1:1)

Zestawa hosći: Jakubaš – Heidorn, Matka (68. An. Wałda), Schultz, Šewc, Domaška (32. Korjeńk), Šiman, Šołta, Gloxyn, Mjechela, Bejmak

Přećiwnik z Großnaundorfa hraje lětsa sylnu sezonu, haj samo dotal we wokrjesnej wyšej lize najwuspěšnišu. To dyrbjachu Sokoljo hižo bolostnje doma nazhonić, jako snadnje 1:2 podležachu. Tuž chcychu sej znajmjeńša jedyn dypk wuwojować, wšako mějachu tež móžnosć so na třeće městno tabulki polěpšić.

Hra wotměje so njedźelu po jutrach. Trenar Thomas Schultz dyrbješe mustwo zaso na wšelakich pozicijach přestajić. Tak pobrachowachu, Tomaš Rawš, Paul Rachela a Adrian Woko. Do zestawy wróćichu so za to Pětr Domaška kaž tež dołho zranjeny Michał Matka. Wakantne je dale město wrotarja, dokelž je stajny kaž tež zastupowacy wrotar zranjeny. Tak zastupowaše Handrij Jakubaš Christopha Gloxyna we wrotach.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND