Za šćěpjenje trjeba kóčka wěstu starobu

póndźela, 29. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Nic jenož na wsach, ale tež w městach maja mnozy doma skót. Něchtóžkuli nimo toho drobny skót plahuje. Wšitcy so wo strowotu swojich lubuškow ­prócuja. K tomu ­přinošować chce naša serija z pokiwami z weterinarneje ­mediciny. (31)

Najrjeńšo za skótneho lěkarja je, hdyž su zwěrjata wšitke strowe. Tohodla su terminy šćěpjenja jara woblubowane. Zwjetša šćěpi so přećiwo chorosćam, ­kotrež často w bliskosći zwěrjeća wudyrja a móža wěste škody abo samo smjerć natyknjeneho zwěrjeća wuskutkować.

Dźensa wěnujemy so pola nas najčasćišo wužiwanym šćěpjenjam pola kóčkow.

Tule najwažniše zasady za šćěpjenje: Sprěnja njesmě pacient někajke symptomy měć, kotrež na schorjenje pokazuja, kaž na př. židlawu, zahorjenje, čerwjene slinowe kóžki, wysoku temperaturu atd. Imunowy system schorjeneho zwěrjeća njemóže na šćěpjenski srědk wotpowědnje reagować. Je přežadany a njemóže tuž spušćomnje přećiwo chorosći škitać.

Zdruha dyrbi zwěrjo wěstu starobu měć, zo by imunowy system dosć wuwity był.

Dale njesmě so na př. nošne (trächtig) abo imuno-słabe zwěrjo šćěpić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND