Twarske ležownosće přihotowali

póndźela, 29. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Hory (AK/SN). Gmejna Halštrowska Hola chce nowe twarske ležownosće wutworić. Z dwěmaj napřećiwnymaj hłosomaj je gmejnska rada nětko wobzamknyła, zo nastaji wona twarski plan za wuchodnu nawjes w Blunju. Při tym jedna so wo płoninu połdra hektara. Tam ma wosom do dźewjeć jednoswójbnych domow nastać. „Tam móhli fachowcy z bliskeho industrijnišća Čorna Pumpa runje tak twarić kaž domoródni zajimcy“, rjekny sobudźěłaćerka twarskeho wotrjada gmejnskeho zarjadnistwa Heidrun Eger.

Dokelž je předwidźane městno w planje wužiwanja ležownosćow jako ratarska płonina wupisana, dyrbi so plan nowemu wužiwanju přiměrić. Blunjanska wjesna rada je projektej hižo přihłosowała. „Hdyž so ratarske płoniny za bydlenjotwar wužiwaja, potom dyrbja wurunanske naprawy slědować“, měnješe ­radźićel Roland Nuck (CDU), kiž je jednaćel Horjanskeje ratarskeje towaršnosće. Tomu chce gmejna wotpowědować, ­Heidrun Eger přilubi. Rjadować chcedźa tohorunja přijězdy na jednotliwe ležownosće. Móžny by zhromadny přijězd był abo jednotliwe k zwjazkowej dróze B 156.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND