RCW wutworić prawy rozsud był

pjatk, 28. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
 Marko Hančik je radu po wotstupje fararja Clemensa Hrjehorja hač do kónca wólbneje periody nawjedował. 2000–2003 Marko Hančik je radu po wotstupje fararja Clemensa Hrjehorja hač do kónca wólbneje periody nawjedował. 2000–2003

Marko Hančik z Měrkowa njeje ženje z tym ličił, zo stanje so jako zastupowacy čłon dobre połdra lěta po skonstituowanju třećeje załožboweje rady 13. nowembra 2000 z jeje předsydu. „Jasne bě, zo móže funkciju předsydy jenož njewotwisny sobustaw přewzać, to rěka žadyn přistajeny wot załožby spěchowaneje institucije“, rjekny wón po wuzwolenju. Z hižo wobmjezowaneho kruha kandidatow „sym so na kóncu do toho zwolił.“ Wot apryla 2000 bě statny sekretar Eckhardt­ Noack radźe komisarisce předsydował.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND