Jězby po swěće čaja – Wo hribach a wuklukowanju 5. dźěl

pjatk, 27. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Byrnjež kupa a kraj wot lěta 1972 zaso Sri Lanka rěkałoj, je so kolonialne mjeno Ceylon jako pomjenowanje za čaj zdźeržało.  Foto: Měrćin Wjenk Byrnjež kupa a kraj wot lěta 1972 zaso Sri Lanka rěkałoj, je so kolonialne mjeno Ceylon jako pomjenowanje za čaj zdźeržało. Foto: Měrćin Wjenk

Hemileia vastatrix njeje ani rostlina ani zwěrjećo a jenož mikrometry wulki. A tola tutón hrib zas a zaso swětowe hospodarstwo wobwliwuje. Hemileia vastatrix, tež kofejowy zerzawc mjenowany, nadpadnje mjenujcy łopjena kofejoweje rostliny, na čož so te žołto-oranžojće barbja a wotemrěja. Před šěsć lětami je hrib plahowarjow kofeja w Južnej Americe a Karibice trapił, zo su so płaćizny kofeja po cyłym swěće zwyšili a we 1860tych lětach je samo tak hrózbnje na kupje Sri Lanka zachadźał, zo je tam cyła kofejowa industrija k rakecam jěła. Hrib je wina, zo je kupa na juhu Indiskeje dźensa za swój čaj znata.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND