Mócne „haleluja“ daloko słyšeć było

pjatk, 26. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Přewšo krasny a pisany wobraz skićeše so jutrowničku pola Wudworja, jako jěchachu křižerjo Chróšćanskeho wosadneho procesiona do směra na Worklecy. Dróha so tule rjenje po pahórkatej krajinje sekluje. Dajće sej wozjewjene jutrowne wobrazy lubić. Dalše namakaće na našich internetnych stronach pod www.serbske-nowiny.de. SN/Maćij Bulank, SN/Hanka Šěnec, Gernot Menzel, Rafael Ledźbor, Carmen Schumann Přewšo krasny a pisany wobraz skićeše so jutrowničku pola Wudworja, jako jěchachu křižerjo Chróšćanskeho wosadneho procesiona do směra na Worklecy. Dróha so tule rjenje po pahórkatej krajinje sekluje. Dajće sej wozjewjene jutrowne wobrazy lubić. Dalše namakaće na našich internetnych stronach pod www.serbske-nowiny.de. SN/Maćij Bulank, SN/Hanka Šěnec, Gernot Menzel, Rafael Ledźbor, Carmen Schumann

Křižerjo wuprajeja předewšěm hospozam wulke připóznaće za wobstajnu hospodliwosć

Lětsa je znowa nimale 1 500 křižerjow w dźewjeć serbskich a dwurěčnych procesionach poselstwo wo zrowastanjenju Jězusa Chrystusa wozjewjało. Mjez nimi běchu cyłkownje jedyn dejmantny, sydom złotych a dohromady 49 slěbornych jubilarow. Hinak pak hač loni – to mějachmy jutry zymne, wětřikojte a chětro jěre wjedro, a přiroda bě hišće šěra a zymska – běše lětsa mócnje­ zanošowane „haleluja“ křižerjow do wšěch směrow daloko słyšeć. Bjez dźiwa tuž, zo su procesiony nic jenož w Hornjej, ale po wšej Łužicy wjacore dźesaćitysacow turistow ze wšeho swěta přiwabili. Tak njewobhlada sej w Kulowje jenož skupina z Rostocka křižerjow, ale tež wjacore busy z Čěskeje su puć do Łužicy, mjez druhim Kulowa, Ralbic a Pančic-Kukowa našli, kaž tež do Budyšina.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Lětuši dejmantny a złoći jubilarojo horjeka wotlěwa: Pětr Kral, dr. Alojs Hantuš, Adalbert Bulank a dr. Franc Eiselt. Deleka wotlěwa: Michał Wjerš, Pawoł Jakubaš, Handrij Šuster a dejmantny jubilar Feliks Buk. Fotomontaža: SN/Maćij Bulank
dalši wobraz (2) Mnozy zajimcy běchu sej lětsa znowa na jutrowne spěwanje jutrowničku rano w šesćich na Pawlikec statok do Wuježka dojěli. Starodawny jutrowny nałožk su tam w lěće 2012 zaso wožiwili. W minjenych lětach je so wón na mały magnet wuwił.
dalši wobraz (3) Tež jutrowna stolica, město Budyšin, přiwabi na jutrownych swjatych dnjach tójšto hosći. Jedna z atrakcijow běchu młode žony w štyrjoch wšelakich serbskich narodnych drastach, kotrež běchu na hasach sprjewineho města po puću.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND