Jězby po swěće čaja – Wot Atlantika ke Kaspiskemu morju 12

pjatk, 26. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Typiska turkowska dwójna čajowa kana Foto: Flickr/Pablo Pecora Typiska turkowska dwójna čajowa kana Foto: Flickr/Pablo Pecora

Na lisćinje krajow, hdźež najwjace čaja pija, steja přewažnje muslimske kraje sobu cyle horjeka. Čajowe wobrjady w tutych krajach pak rozeznawaja so chětro wot wuchodoaziskich tradicijow, čehoždla tónkróć wot Atlantika ke Kaspiskemu­ morju pućujemy a při tym na stawizny a wašnja podłu puća zhladujemy.

Sewjerna Afrika – Maghreb

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND