Tak mjenowaše so projekt, kotryž je Serb­ska zakładna šula ...

pjatk, 26. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Tak mjenowaše so projekt, kotryž je Serb­ska zakładna šula „Michał Hórnik“ we Worklecach spočatk mě­sa­ca přewjedła. K nim je přijěł cirkus „Rolandos“. Tola artisća, kuzłarjo a klawnojo njeběchu profi­jowi akterojo cirkusa, ale program wuhotowachu wšitcy 119 šulerjow. Hač dresury z konjom, ko­zami, hołbjemi a samo reju z wulkim hadom su na třoch předstajenjach pokazali. Nic jenož staršich, dźědow a wowki, ale tež wjele druhich přihladowarjow su zawjeselili. Dźěłajo w maneži a starajo so wo zwěrjata, dyrbjachu wjele dobrych kajkosćow kaž wutrajnosć, sćerpnosć, pilnosć, dypkownosć a krutu wolu pokazać.

Direktor cirkusa Roland Krämer je wšěch šulerjow jara chwalił, zo su tak pilnje a wutrajnje trenowali. Dźakowaše so tež wučerjam za jich stajnu zwólni­wosć a podpěru. Na wšěch předstajenjach žnějachu šulerjo dołhotrajny přiklesk. Woni dźě su přihlado­warjam w krótkim času wuwědomili, zo njesměmy zabyć rjane barby našeho swěta, kotrež žiwjenje porjeń­šeja. Wšě pisane barby – wot zeleneje přirody hač k cunim barbam wutrob­ne­je čło­wje­skeje zhromadnosće – su šulerjo předstajili.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND