Wo zhubjenym pomniku w Radworju

pjatk, 10. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wjacore swójby zhubichu hnydom dweju synow w swětowej wójnje, tak tež Bjaršecy  z Radworja. Syn Jakub zemrě na sćěhi zranjenja, jeho bratr Jurij padny jenož  někotre dny pozdźišo. Reprodukciji: Julian Nyča Wjacore swójby zhubichu hnydom dweju synow w swětowej wójnje, tak tež Bjaršecy z Radworja. Syn Jakub zemrě na sćěhi zranjenja, jeho bratr Jurij padny jenož někotre dny pozdźišo. Reprodukciji: Julian Nyča

Před 100 lětami skónči so Prěnja swětowa wójna. W němskich wójskach – přede­wšěm w sakskim a pruskim – wojowachu tež tysacy Serbow na bitwišćach na zapadźe a wuchodźe Europy. Jeničce katolski serbski kraj je w surowym boju wulkomocow wjacore sta swojich synow zhubił. Hižo za čas wójny abo krótko po jeje kóncu rozsudźi so tuž tež wjele łužiskich gmejnow a wosadow, stajić swojim padnjenym pomniki, zo njebychu so jich mjena zhubili.

Jedyn z prěnich wojerskich pomnikow w Budyskim kraju a scyła prěni ryzy serbsce popisany postajichu nalěto 1919 na Radworskim kěrchowje při Křižnej cyrkwi. Wopomnjenski kamjeń sam, kiž njeje bohužel zachowany, běchu Radworčenjo hižo w zymje 1916/1917 zhotowić dali, jako wójna hišće howrješe. Kaž Ra­dworski dopisowar w awgusće 1919 w Serbskich Nowinach rozprawješe, mějachu so nastupajo wuhotowanje po namjeće towarstwa „Domizny škit“ (Heimatschutz) z Drježdźan, kotrež bě naćiski wojerskich pomnikow zdźěłało a je po wšěm kraju rozšěrjało.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) W „Krajanu“ 1920 je Radworska wosada hordźe swój pomnik předstajiła, wosebje wuzběhujo, zo jedna so wo scyła prěni z ryzy serbskimi napisami.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND