Młodźina „so gratu přima!“

pjatk, 07. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

 SERBSKE NOWINY – KÓNCTYDŹENSKA PŘIŁOHA
Pjatk, 7. junija 2019

Njeje za­­wěr­no lochko sudnik abo sudnica być. Štóž z was kopańcu hraje, wě wo tym zawěsće spěw spěwać. Podobne nazho­njenje mějachu minjenu sobotu Katja (Serbscy skawća „Alojs Andricki“), Feliks (mło­dźinski klub Wotrow), Marie-Luise (młodźinski klub Njebjelčicy) a Stanij (Serbski folklorny ansambl Wudwor). Woni two­rjachu jako čłonojo młodźinskeje přirady (su to zastupjerjo młodźinskich klubow a cyłkow) mału, ale přeswědčiwu jury za wubědźo­wanje „Přimaj so gratu!“. Cyłkownje štyri młodźinske skupiny běchu namołwu sćěhowali a požadachu so ze swojimi zajimawymi projektami wo přiražku z hornca partner­stwa za demokratiju, kotryž wobsahowaše tež lětsa zaso tysac eurow za serbski sydlenski rum.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND