Cyła wjes na nohach była

pjatk, 09. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Na Sernjanskej nawsy, pola Handrikec, bě w połstatych lětach wobchod za kolonialne twory zaměstnjeny. Někotryžkuli wědźeše so hišće na to dopomnić. Što pak tam wšo předawachu, bě mnohim něšto cyle nostalgiske.SN/Maćij Bulank Na Sernjanskej nawsy, pola Handrikec, bě w połstatych lětach wobchod za kolonialne twory zaměstnjeny. Někotryžkuli wědźeše so hišće na to dopomnić. Što pak tam wšo předawachu, bě mnohim něšto cyle nostalgiske.SN/Maćij Bulank

Składnostnje 600lětneho wobstaća Sernjan syłam wopytowarjow stare a nowe rjemjesła předstajili

W něhdyšim Ryćerjec wojnarstwje so samo holcy w truženju pospytachu.

Dostojnje a z wjele, wjele hosćimi zbliska a zdaloka su Sernjany minjeny kónc tydźenja z wulkim swjedźenjom na swoje prěnje naspomnjenje před 600 lětami zhladowali. Zrodźili běchu za to wosebitu mysl, haj jónkrótnu překwapjenku.

Jako towarstwo zapisany wjesny klub je sej hromadźe z pomocnikami – skónčnje bě cyła wjes na nohach – kłobuk na hłowu stajił a wotežki swjedźenja do horšći wzał. Rěkaše tuž: „Chcemy naš 600lětny jubilej swjećić a wopytowarjam něšto hódneho skićić.“ A tak mějachu ideju, něhdyše rjemjesła a zjawne městnosće we wsy předstajić, ale tež dźensniše firmy prezentować. „Sym wulce překwa­pjeny. Ženje do toho wěrił njebych, zo so nam to tak derje poradźi“, rjekny čłon předsydstwa wjesneho kluba a mějićel Sernjanskeje kachlicarskeje firmy Rajner Handrik na kóncu swjedźenja Serbskim Nowinam. „Wšitcy su po swojich móž­nosćach sobu činili, wšo móžne zběrali a tež woprawdźe wšitko dali.“

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) W Kirchhoffec dźěłarni, něhdyšim Sernjanskim rězaku, zhotowjeja za Ohornske předewzaće C. H. Schäfer Getriebe wysokohódnotne zapakowanja z drjewa.
dalši wobraz (2) Zo njeje pčołarjenje jenož priwileg a zaběra muži, wo tym móžeše Katrin Matkec (nalěwo) wopytowarjow přeswědčić. Dalše fota pod www.serbske-nowiny.de
dalši wobraz (3) Sernjanski wjesny, dźensa Cyžec hosćenc maja mnozy derje w pomjatku. Rady su so tuž při wobhladanju diasow na někotružkuli podawiznu dopomnili.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND