Loni hišće přihladowali ...

pjatk, 07. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
foto: gloria žurecfoto: jakub langa

Kak ­wupadaja waše ­žo­njace póstnicy?


Na kotry

dźeń ­so bóle ­wjeseliće,

na žonjace ­póstnicy abo

na róžowu póndźelu?


Gloria: Smy ryzy serbska skupina dźesać holcow a smy někak jenak stare, 20 do 22 lět.

Gloria: Smy w tej zestawje hižo přeco w Ku­lo­wje swjećić byli a wosebje na karnewalowym ćahu zrodźichmy ideju, zo chcemy so tež z póstniskej skupinu stać. Loni w septembru smy cyłu wěcku skonkretizowali. Po tym zo bě nas spočatnje sydom, su hišće tři młodostne k tomu přišli.

Gloria: We wulkim róžku smy to z centralnym formularom w interneće činili. Oficialne připrajenje samo na sebi žane njedawa, ale 8. februara dyrbimy ze zamołwitymi wšelake wěcy wotrěčeć, na přikład, hač chce­my někajku hudźb­nu připrawu wužiwać. Potom dóstanjemy tež startowu ličbu za póstniski ćah.

Gloria: Lětuša tema poćahuje so na wu­chodne kraje – wot Japan­ske­je přez Chinu hač do wu­­chodneje Europy.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND