Na žurli so špundowanje čumpało

pjatk, 14. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wjesnjanosta gmejny Pančicy-Kukow Markus Kreuz (CDU) na jednej stronje wobžaruje, zo budu něhdyši Pančičanski hosćenc a pódlanske twarjenja bórze zwottorhać. Wšako je tež wón rady na žurli rejwał. Ale rozpadowacy areal hižo lěta šeri. Wjesnjanosta gmejny Pančicy-Kukow Markus Kreuz (CDU) na jednej stronje wobžaruje, zo budu něhdyši Pančičanski hosćenc a pódlanske twarjenja bórze zwottorhać. Wšako je tež wón rady na žurli rejwał. Ale rozpadowacy areal hižo lěta šeri.

Lěta zawrjeny hosćenc při Klóšterskej wodźe je jedne z najstaršich twarjenjow w Pančicach-Kukowje – bórze je zwottorhaja

Mnozy zwjazaja čas swojeje młodosće ze žurlu a hosćencom w Pančicach-Kukowje, hdźež chodźachu a jězdźachu ze wsy a wokoliny, Wotrowa hač do Kulowskich kónčin a z Delan w 70tych a 80tych lětach kóždy tydźeń na reje. Bě dźě to cyle wosebita žurla w hornim po­scho­dźe z małej galeriju. Napřećo hosćencej, kotryž lěta Blochecy wobhospoda­richu, bě Nestlerec rěznistwo zaměstnjene. Daloko woblubowane kołbasy, šunki a słódne mjaso syły kupcow přićahowachu, tak zo so přeco dołhe rynki čakacych tworjachu. Ludźo w NDRskim času dźě tež druhdźe ničo druhe znali njejsu.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Tež na zachod do něhdyšeho Nestlerec rěznistwa, hdźež rjenje wonješe a z kotrehož para stupaše, budu so starši Pančičenjo hišće derje dopomnić wědźeć.
dalši wobraz (2) Posledni zrudny wid na něhdyšu žurlu, hdźež knježeše tehdy na rejach a koncertach wulki hołk a tołk. Tež šulski sport so na njej wotměwaše. Maćij Bulank
dalši wobraz (3) Wotydźenja wosebje młodźina w Kubicec abo Möbiusec korčmje při Klóšterskej wodźe rady karty placaše. Při wulkej wodźe bě hóstna stwa přepławjena.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND