Dorost hižo čaka

pjatk, 13. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wosebitosć přestajištej na lětušich 29. Budyskich jutrownych wikach Annelie a Ramona Rölke (wotlěwa). Wonej stej na žurli Serbskeho domu nimo jutrownych jejkow tež w tradicionalnych technikach debjene hodowne kule poskićałoj. Wosebitosć přestajištej na lětušich 29. Budyskich jutrownych wikach Annelie a Ramona Rölke (wotlěwa). Wonej stej na žurli Serbskeho domu nimo jutrownych jejkow tež w tradicionalnych technikach debjene hodowne kule poskićałoj.

Tójšto młodych a młódšich ludowych wuměłcow rady jejka debi

„Stari zajacy“ mjez debjerjemi serbskich jutrownych jejkow njetrje­baja so wo dorost starosćić. To su wiki ­jutrownych wikow minjeny kónc tydźenja w Budyskim Serbskim domje na­zornje pokazali. Tam bě tójšto młodych wobličow widźeć. Tak dožiwichu tam mjez druhim šěsćlětneho Constantina, syna Mandy Schulzoweje z Choćebuza, kiž jara rady tajke owalne drohoćinki ­debi. Abo wobě dźowce rodźeneje Bu­dyšanki Ines Trenšeloweje, kotraž ze swojej swójbu mjeztym w hessenskim Clim­bachu bydli a tam tradiciju, ju­trow­ne ­jejka pisanić, dale wjedźe a ju zdobom dale dawa. Vanessa a Linda wobdźělatej so hižo přez lěta ze swojej ma­ćerju na jutrownych wikach w sprjewinym měsće.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Doroteja Čejkowa ze Zabroda pola Wojerec wěnuje so hižo jara dołho pyšenju jejkow . Doma ma samo muzej jutrownych jejkow. Carmen Schumann
dalši wobraz (2) Beatris Sachse (naprawo) měješe njeličomne filigranje pisanjene owalne drohoćinki w poskitku, kotrež bě sama pyšiła.
dalši wobraz (3) Tež Lüder Hoeft je rady widźany ludowy wuměłc na Budyskich wikach.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND