Prěnja kročel k wobnowjenju Domowiny

pjatk, 20. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Tehdyši farar Hrodźišćanskeje wosady Jan Malink (stejo naprawo), kiž bě 1990 za kulojtym blidom republiki w Berlinje zajimy serbskeho ludu zastupował, kandidowaše za Serbsku narodnu zhromadźiznu za noweho předsydu Domowiny. Wón je so na wurjadnym kongresu tež wobdźělnikam předstajił. Tehdyši farar Hrodźišćanskeje wosady Jan Malink (stejo naprawo), kiž bě 1990 za kulojtym blidom republiki w Berlinje zajimy serbskeho ludu zastupował, kandidowaše za Serbsku narodnu zhromadźiznu za noweho předsydu Domowiny. Wón je so na wurjadnym kongresu tež wobdźělnikam předstajił.

Před 30 lětami wurjadny kongres Zwjazka Łužiskich Serbow w Budyšinje přewjedli

Něhdźe 550 Serbow běše so 17. měrca 1990 dopołdnja na wulkej žurli hotela „Město Budyšin“ w sprjewinym měsće k wurjadnemu kongresej Domowiny zešło. Na wosebitym posedźenju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 20. nowembra 1989 w Budyskim Serbskim domje běchu wobzamknyli, tajki wurjadny forum narodneje organizacije Serbow za 17. měrc 1990 zwołać.

Proces politiskeho přewróta w NDR žadaše sej wot w Nacionalnej fronće zjednoćenych stron a masowych organizacijow, do kotrychž Domowina słušeše, swoje dotalne skutkowanje sprawnje bilancować a nowe politiske nadawki postajić, kotrež přewrótej wotpowědowachu. Njespokojnosć ludźi z dotalnej politiku wodźaceje strony SED a knježerstwa, wobšěrne wobydlerske hibanje, wulke aktiwity wojowarjow za byrgarske prawa, mócne demonstracije, nowe ludowe hibanja kaž Nowy forum, Demokratiski zazběh, Demokratija nětko postarachu so wo towaršnostny přewrót w NDR.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) 17. měrca 1990 je so na wulkej žurli hotela „Město Budyšin“ w sprjewinym měsće 544 delegatow dźesać župow, Serbskeje narodneje zhromadźizny kaž tež dalšich serbskich hibanjow k wurjadnemu kongresej Domowiny zešło. Dohromady dźesać hodźin traješe historiske wuradźowanje wo wažnych prašenjach, palacych problemach w času towaršnostneho přewróta a wo přichodźe našeho ludu a narodneje organizacije Serbow. Foto: Jürgen Maćij
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND