„Sapere Aude“ – zwaž sej wědźeć

pjatk, 17. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Jerome Hennersdorf dźěła zwonka wučby rady w „pčólnym projekće“ sobu. Tón je na dnju wotewrjenych duri Sakskeho krajneho gymnazija St. Afra sobu předstajił.  Foto: Axel Arlt Jerome Hennersdorf dźěła zwonka wučby rady w „pčólnym projekće“ sobu. Tón je na dnju wotewrjenych duri Sakskeho krajneho gymnazija St. Afra sobu předstajił. Foto: Axel Arlt

Wědylačny 15lětny Jerome Hennersdorf třeće lěto na Sakskim krajnym gymnaziju St. Afra w Mišnje wuknje

Na dnju wotewrjenych duri nochce so jenož kubłanišćo jako tajke zajimowanym dźěćom a staršim předstajić. Tam zmóžnja runje tak wuknjacy dohlad do swojeho wšědneho dnja, do swojich zaběrow po wučbje. Nawal zaćišćow, ale tež derje měnjenych pokiwow, móže za wopytowarjow přemóžacy być. A to wosebje, hdyž kóžde lěto spočatk januara Sakski krajny gymnazij za wurjadnje wobdarjenych St. Afra w Mišnje přeproša. Před třomi lětami je so tu tež Jerome Hennersdorf ze staršimaj rozhladował. Lětsa, jako šuler 9. lětnika, je hromadźe z towarškomaj „Pčólny projekt“ prezentował. Kak pak přińdźe hólčec, kotrehož Bukečanski dźěd bě hišće běžnje serbsce rěčał, na tajki njewšědny gymnazij?

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND