Zaskočili, zo bychu spěšnje pomhali

pjatk, 24. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Tež tekstilne předewzaća w Budyskim wokrjesu škit za hubu a nós zhotowjeja – kak dołho, hišće njewědźa.

Nětko je tak daloko, zo su so tež w Hornjej Łužicy ludźo mjenje abo bóle na to zwučili: W ćahu, busu, tramwajce kaž tež we wobchodach je škit za hubu a nós jara trěbny winowatostny přisłušk. W durinskej Jenje, hdźež su jako prěnim wulkoměsće w Němskej z tajkim rjadowanjom hižo dwě njedźeli žiwi, zdawa so to wuspěšne być. Wot 10. apryla nimaja tam žanu dalšu z koronawirusom inficěrowanu wobkrućenu wosobu.

Po wšěm Budyskim wokrjesu su so hnydom pilne pomocnicy za šijawu sydnyli, zo bychu z čestnohamtskim angažementom k tomu přinošowali, najwšelakorišim socialnym zarjadnišćam nuznje trěbne jednore zakryća za hubu a nós přewostajić. Wo tym smy na mnohe wašnje tež w našim wječorniku rozprawjeli.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Škit za hubu a nós je w času koronapandemije dyrbizna w zjawnych wobchadnych srědkach a wobchodach. Jens Schulze, jednaćel firmy E. Richard Thieme w Großröhrsdorfje, je samo w škitnym wobleku a ma hubu a nós zakrytej. Ute Schwaab tam tajke wudźěłki šije (srjedźa horjeka a deleka), tež Gabriele Jäger w płatowej tkajerni Hoffmann we Wjazońcy (naprawo).Steffen Unger (4), Philipp Kolloch (3)
dalši wobraz (2) dalši wobraz (3)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND