Podawki před 75 lětami napominaja za měr, tolerancu a ...

pjatk, 24. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
75 lět po Druhej swětowej wójnje na Slepjanskej cyrkwi wo zničenju hižo ničo widźeć njeje. Tež domy a statoki we wsy su zaso natwarjene.  Foto: Andreas Kirschke 75 lět po Druhej swětowej wójnje na Slepjanskej cyrkwi wo zničenju hižo ničo widźeć njeje. Tež domy a statoki we wsy su zaso natwarjene. Foto: Andreas Kirschke

1945 bu wjes Slepo wjacore razy ­bombardowana. Někotre dny po tym dožiwichu wobydlerjo wuswobodźenje z fašizma.

Christa Čepelowa bě hakle wosom lět. W swojej ródnej wsy Trjebinje je wona 16. apryla 1945 připadnje z woknom hladała. „Nisko lětace lětadła pušćachu bomby direktnje nad Slepjanskej cyrkwju na zemju“, 83lětna praji.

Krótko po ćežkich nadpadach z powětra je artilerija Slepo wobtřělała. Dubrawec hospodarstwo bu dospołnje zničene. Hančec kowarnja a Gnilicec a Knöfelic bróžnje so palachu. Slepjansku cyrkej a wěžu su tři bomby trjechili, a artilerija bě ju tohorunja wobškodźiła, kaž Helmut Hančo w knize „Schleife. Slepo. Wjesna chronika 12720–1972“ rozprawja.

„Smy hišće dołho pod wuskutkami wójny ćerpjeli“, Christa Čepelowa rozprawja, „naša šula w Trjebinje bě zničena. Tak wuknjechmy my wjetše dźěći w Slepom. Hodźinu dyrbjachmy po sněze w třěskacej zymje tam běžeć.“

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND