Podłu Łobja kolesował

pjatk, 04. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Foće: Dawid Matik

Po tym zo běch tu w młodźinskim wudaću SN wo swojej kolesowanskej turje po Krabatowym puću rozprawjał, předewzach sej znowa wulět z kołom. Tónraz ćehnješe mje spočatk julija do stolicy Sakskeje.

Z ćahom podach so rano zahe z Kamjenca do Drježdźan, hdźež započach hnydom do pedalow teptać. Hižo njedaloko dwór­ni­šća zapoło­žich prěnju małku přestawku. Wobhladach sej starodawny Heinza Steye­rowy stadion, arenu Drježdźanskich lodowych lawow kaž tež Waltera Fritzschowu akademiju, nowy treningowy centrum Dynama Drježdźany. Dale wjedźeše mje tura nimo Semperoweje opery, Zwingera, Dwórskeje cyrkwje a cyr­kwje Našeje knjenje k přewozej Johannstadt.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND