Nadźija, zo budźe klětu lěpje, je chětro wulka

pjatk, 27. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Po Worklečanskej kermuši je hermankar Michael Gruhl, tule ze swojej dźowku Alinu a poslednim jězdnym hosćom dnja Benom Šmitom, karusel do składa dowjezł. Wšako lětsa žaneje składnosće wjac njeje, ke kotrejž by jón natwarić móhł.  Foto: Alfons Handrik Po Worklečanskej kermuši je hermankar Michael Gruhl, tule ze swojej dźowku Alinu a poslednim jězdnym hosćom dnja Benom Šmitom, karusel do składa dowjezł. Wšako lětsa žaneje składnosće wjac njeje, ke kotrejž by jón natwarić móhł. Foto: Alfons Handrik

Hemankarjo maja tuchwilu wulke wužadanja zmištrować

Hermankarstwo je ćežke dźěło. Tule natwarjataj Hildegard a Rudolf Wencelec karusel.Reprodukcije: Alfons Handrik

Spočatk nowembra, a to póndźelu po Worklečanskej kermuši, wottwari tam hermankar Michael Gruhl swój karusel, mějo so po płaćiwych wobzamknjenjach krajneho knježerstwa, po kotrychž bu z tymle dnjom zjawne žiwjenje dale wobmjezowane.

Dźensa 50lětny přewza njeposrědnje po towaršnostnym přewróće před 30 lětami po wšěch Serbach znatu a woblubowanu hermankowu firmu z dźěćacym karuselom a požadanymi płodami ze šokoladowej glazuru „Naschkatze“. W minjenych lětach bě kóžde lěto na něhdźe 30 městnach, na najwšelakorišich swjedźenjach a kermušach, hdźež jenož dźěći njezawjeseli, ale tež jich staršich, dźědow a wowki.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Po smjerći Rudija Gruhla 1976 přewza Franciska Gruhlowa ze swojej maćerju Hildegard Wencelowej (1. a 2. wotprawa) hermankarsku firmu. W NDRskim času njebě to lochko, wšako měješe losowanska budka stajnje dosć wabjace myta měć.
dalši wobraz (2) Gruhlecy běchu ze swojim hermankarstwom kóžde lěto tež na Budyskich Wjacławskich wikach, kaž tule lěta 1975. Lětsa wšak wone koronakrizy dla wupadnu.
dalši wobraz (3) Rudolf Wencel, tule 1961 ze swojim dźěćacym karuselom, bě njepřestawajcy po puću na swjedźenjach, kermušach a dalšich zarjadowanjach.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND