Zajimawy hodowny nałožk w Galiciskej: Apalpador – dźiwi rumpodich ...

pjatk, 08. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Hodowna wjes w Galiciskej: Po nocach wot patoržicy hač do silwestra chodźi rumpodich Apalpador po wsach a městach a wobdarja dźěći z lěsnymi płodami a małymi hrajkami.  Foto: Marek Krawc Hodowna wjes w Galiciskej: Po nocach wot patoržicy hač do silwestra chodźi rumpodich Apalpador po wsach a městach a wobdarja dźěći z lěsnymi płodami a małymi hrajkami. Foto: Marek Krawc

Galiciska, dwurěčny awtonomny region w Španiskej, leži na sewjerozapadźe Iberiskeje połkupy mjez Atlantiskim oceanom na sewjeru a zapadźe, Portugalskej na juhu, wjerchowstwom Asturias a awtonomnym regionom Castilla y León na wuchodźe. Tale kónčina ma cyle hinaši raz hač nam znate regiony woblubowaneho dowoloweho kraja. Klima je jěra a włóžna, lěća su chłódne a dešćikojte, často z howrjacymi wichorami, zymy pak krute z wjele sněhom.

Galiciska krajina je swojorazna, dźiwja, zelena z bujnej wegetaciju. Na zapadźe, na pobrjoze Atlantiskeho oceana, sahaja wuske mórske promjenja – fjordy – daloko do kraja, na wuchodźe, wosrjedź galiciskeje prowincy Ourense wupřestrěwaja so hač do 2 000 metrow wysoke horiny Macizo Galaico. A tule běše w starodawnych, předkřesćanskich časach žiwa mytiska wosoba z mjenom Apalpador abo Pandingueiro – galiciski „rumpodich“.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND