„Pjeršćenjo, pjeršćenjo, dyrbiš pućować“

pjatk, 10. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Hnydom po ćišću Max Hilse nitki hišće mjechkeje kumštneje maćizny z pomocu pincety kedźbliwje a dokładnje wotstronja. Hnydom po ćišću Max Hilse nitki hišće mjechkeje kumštneje maćizny z pomocu pincety kedźbliwje a dokładnje wotstronja.

Tysac lět stara debjenka z Hornjeje Łužicy powěda na digitalnej jězbje wo wušiknym rjemjeslniku

W Sakskim krajnym zarjedźe za archeologiju je so něhdźe lěttysac stary słowjanski pjeršćeń na digitalnu jězbu podał. Serbske Nowiny smědźachu debjenku při tym přewodźeć.

Běše raz pjeršćeń. Před něhdźe 1 000 lětami bě jón wušikny rjemjeslnik ze slěbra zhotowił, formujo kónčki debjenki na wuško, kotrež na ličbu šěsć dopomina. „Tule družinu pjeršćenjow mjenuja w archeologiji spanjowe (Schläfenringe)“, rozkładuje Susanne Schöne z krajneho zarjada za archeologiju. Prjedy nošachu tajke na rubišku abo kožanym pasu, pak jednotliwe pak wjacore tajke wokoło spanja.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Worštu po woršće rosće objekt na ćišćaku, doniž njeje pjeršćeń spóznajomny. Róžkata struktura wosrjedź objekta je jeno zepěra, kotruž po ćišću zaso wotstronja.
dalši wobraz (2) Cornelia Pönitz přihotuje 3D-skener. Pjeršćeń leži hižo na papjerje, pod kotrejž je wjertny taler připrawjeny. Uwe Menschner
dalši wobraz (3) Spanjowy pjeršćeń w Dobranecach su archeologojo w lěće 1993 namakali, jako wotkrychu tam rowy.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND