Po značce čorneho rapaka

pjatk, 08. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Čorny młyn na kromje Čorneho Chołmca móže cil abo tež start być, chceš-li sej po Krabatowej kolesowarskej šćežce do pedalow teptajo krajinu a ludźi wotkryć. Čara je wobkružna, wjedźe po 92 kilometrach a hodźi so po dwěmaj dnjomaj přijomnje zmištrować. Jürgen Männel/ddbd Čorny młyn na kromje Čorneho Chołmca móže cil abo tež start być, chceš-li sej po Krabatowej kolesowarskej šćežce do pedalow teptajo krajinu a ludźi wotkryć. Čara je wobkružna, wjedźe po 92 kilometrach a hodźi so po dwěmaj dnjomaj přijomnje zmištrować. Jürgen Männel/ddbd

Po Hornjej Łužicy nimo žiwjenskich stacijow najznaćišeje serbskeje bajoweje postawy kolesować

Wětrnik w Němcach njeleži na poprawnej čarje­, ale na paralelnej.Čorny rapak je kolesowarjam orientaciska pomoc po Krabatowym pućiku.

Krabatowa kolesowarska šćežka je jedna z najrjeńšich w sakskej Hornjej Łužicy. Wona zwjazuje po 92 kilometrach mnohe městnosće a žiwjenske stacije najznaćišeje serbskeje mytiskeje postawy. A štó wě, snadź magiske mocy młynskeho a kuzłarskeho přeco hišće mjez Kamjencom, Němskim Pazlicami, Njebjelčicami, Ralbicami, Kulowom a Čornym Chołmcom skutkuja.

Tule přewažnje runu čaru srjedźneje ćežkosće móžeš tež jako swójba zmištrować a wuhladaš tam kulturne pokłady, pomniki přirody a drohoćinki, na kotrychž so dopomnjenki na Krabata zbudźeja. Kóžda kolesowarka/kóždy kolesowar we wólnym času móže tam na chwilku abo dlěje pozastać a so z nałožkami a stawiznami Serbow zeznajomić.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Zornowcowe bloki z čornymi rapakami při Čornochołmčanskim Krabatowym młynje su idealny pozadk za dopomnjenske foto.
dalši wobraz (2) Swoju turu po Krabatowej kolesowarskej šćežce je naš awtor w Kamjencu zahajił, tu widźimy torhošćo z radnicu.
dalši wobraz (3) W Miłočanskej skale Při Krabatowym kamjenju witaja wopytowarjow zbliska a zdaloka.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk