Lotka pjekarja wopytała

pjatk, 08. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Foto: Sophia Budarjec

Lube dźěći, što činiće wy w nocy w jednej? Zawěsće kruće ­spin­­kaće, abo? Knjez Maik Šołta so w tym času z ćopłeho borleška drapa a so do dźěła da – do słódneho dźěła. Róžeń­čan je mje­nujcy pjekar! Z chlěbom wón rano najprjedy zapo­čina, tak zo maće stajnje čerstwe pomazki. Po tym slěduja całty, pampuchi, małe pječwa, tykancy a poprjancy.

Jeli cyle dokładnje hladaće, widźiće, dokal je sej Lotka dźensa zalězła. Sedźi we wulkim, z muku pjelnjenym sudobju. A nětko mam hišće pjekarske hódančko za was. Trochujće raz!

1. Kelko muki knjez Šołta na dźeń pře­trjebuje?

• něhdźe 100 kilo-

gramow

• něhdźe 150 kilo-

gramow abo

• něhdźe 200 kilogramow

2. Knjez Šołta wužiwa za swoje słódne tykancy wšědnje ...

• 7 kilogramow butry

• 12 kilogramow butry abo

• 20 kilogramow butry.

3. A kelko cokora wón wob dźeń za pječenje trjeba?

• 7 do 10 kilo-­ gramow

• 15 do 20 kilo- gramow abo

• 25 do 30 kilo- gramow

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk