Hodowny štom a wobradźenje

štwórtk, 23. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Hač je so w zašłosći tež jónu w hodownym štomje njewočakowane koče wobradźenje schowało, njeje dotal nichtó wuslědźił.  Foto: Unsplash Hač je so w zašłosći tež jónu w hodownym štomje njewočakowane koče wobradźenje schowało, njeje dotal nichtó wuslědźił. Foto: Unsplash

Dźensa zwučene nałožki wokoło hód su hi­šće poměrnje młode. Konkretne po­wě­sće nastupajo namakamy w Budyskich tydźenskich nowinach (Budissinische wöchentliche Nachrichten) z lěta 1782 prěnju zdźělenku – přeprošenje na wustajeńcu „Betlehem“, kotraž hodźeše so za dwaj grošej wobhladać. Při tym jednaše so wo na wjetšej přestrjeni natwarjeny „Boži narodk“ ze wšelakimi palastami a hinašimi twarjenjemi, tež z „babylonskej wěžu“ a wotpowědnej iluminaciju. Tute přeprošenje so přichodne lětdźesatki wospjetowaše. Prěni nawěšk za hodowny dar bě 1814 wozjewjeny, a to za knižku, kotruž móžachu sej pola knihikupca Šołty kupić: „Militärisches ABC- und Bilderbüchlein für die Jugend“. Trochu konkretniše wabjenja běchu sydom lět pozdźišo. To poskićeše tružer (Drechsler) Leißring wšelake hrajki kaž tež „kožane pópki z a bjez hłowy.“ K hodam 1828 inserěrowaštaj C. G. Dominik při Hłownym torhošću, naličejo swój sortiment „flintow, tesakow, lakěrowane dźěćace hrajki z mosaza abo blacha kaž tež wšelake lampy jako pomoc za studowanje“, a jehłar (Nadler) Hammer jun.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Njetrjeba přeco kulka być. Foto: archiw SN/Maćij Bulank
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND