Z wowčerskeje knihi hač k Wojerowskemu klinikumej a tamnišej ...

pjatk, 11. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Ursula Philipp słuša k awtoram a awtorkam čisła 24 Nowych Wojerowskich stawizniskich zešiwkow. Mnohe lěta hižo angažuje so wona we Wojerowskej towaršnosći za domiznowědu w muzejowym towarstwje. W aktualnym wudaću je so wona zhromadnje z Andreasom Noackom wěnowała stawiznam měšćanskeje apoteki a zhromadnje z Beatu Beckmann a Jürgenom Thammom Wojerowskemu klinikumej.  Foto: Andreas Kirschke Ursula Philipp słuša k awtoram a awtorkam čisła 24 Nowych Wojerowskich stawizniskich zešiwkow. Mnohe lěta hižo angažuje so wona we Wojerowskej towaršnosći za domiznowědu w muzejowym towarstwje. W aktualnym wudaću je so wona zhromadnje z Andreasom Noackom wěnowała stawiznam měšćanskeje apoteki a zhromadnje z Beatu Beckmann a Jürgenom Thammom Wojerowskemu klinikumej. Foto: Andreas Kirschke

Strowoće wěnuje so čisło 24 w rjedźe „Nowe Wojerowske zešiwki za stawizny“. Wudało je aktualnu publikaciju Towaršnosć za domiznowědu – Muzejowe towarstwo z.t. kónc minjeneho lěta prěni króć w swójskej zamołwitosći.

Titul publikacije, kotraž wuńdźe w 300 eksemplarach, rěka „Wot wowčerskeje knihi hač k klinikumej a priwilegowanej měšćanskej apotece“. „Stawizniske zešiwki su wulki kulturny pokład, dokelž stawizny města a regiona lětnje wobswětleja. Dźakowano spěchowanju załožby Łužiska jězorina a regionalneje załožby Wuměłstwo & kultura wuchodosakskich lutowarnjow Drježdźany je scyła móžno knihu publikować“, měni sobuawtorka Ursula Philipp a wujasnja, zo „stawizniske zešiwki rozłožuja dokumenty a eksponaty měšćanskeho muzeja. Wone předstajeja historiske wosoby kaž tež něhdyše a wobstejace rjemjeslniske, přemysłowe a industrijne předewzaća.“

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND