Kóždy wjesny dźěl wažny za rěč a kulturu

pjatk, 25. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Serbska rěč je we Wojerecach žiwa. Na to pokazuja prěnje Krabatowe wiki, kotrež tam loni w nutřkownym měsće wotměchu. Tam běchu mjez druhim Ingrid Holderowa z Małeje Nydeje, Gabriela Linakowa z Ćiska a Waltraud Hartmannowa z Brětnje (wotlěwa). Zwoblečene běchu wone drastu, w kotrejž Serbowki něhdy do Wojerec na wiki chodźachu, štož běše lěpša wšědna drasta. Serbska přirada chce dalše wiki podpěrać, rjekny jeho předsydka Evelin Grofina (małe foto).  Foto: Andreas Kirschke Serbska rěč je we Wojerecach žiwa. Na to pokazuja prěnje Krabatowe wiki, kotrež tam loni w nutřkownym měsće wotměchu. Tam běchu mjez druhim Ingrid Holderowa z Małeje Nydeje, Gabriela Linakowa z Ćiska a Waltraud Hartmannowa z Brětnje (wotlěwa). Zwoblečene běchu wone drastu, w kotrejž Serbowki něhdy do Wojerec na wiki chodźachu, štož běše lěpša wšědna drasta. Serbska přirada chce dalše wiki podpěrać, rjekny jeho předsydka Evelin Grofina (małe foto). Foto: Andreas Kirschke

Přirada za serbske naležnosće města Wojerec ma swoje skutkowanje za intensiwne. Gremij, wopřijacy jědnaće čłonow orientuje so na to, problemy rozrisać. Andreas Kirschke je so z předsydku přirady Evelin Grofinej rozmołwjał.

Maće lěto 2021 hladajo na skutkowanje přirady za zhubjene? Wšako sće so z mnohimi wobmjezowanjemi bědźić měli.

E. Grofina: Ně, za nas njeje žane lěto zhubjene. Kóždy čłon přirady je aktiwny. Mamy jara angažowanych ludźi a tworimy dobre zhromadźenstwo.

Wažne ćežišćo běše nowa wyša šula we Wojerecach ...

E. Grofina: Smy rěčeli z nawodnicu Romy Stötzner a z měšćanostu za šule, kulturu a socialne Měrkom Pinkom, dokelž dźěše nam wo móžnosć, tam serbšćinu jako předmjet abo cyłodnjowski poskitk poskićeć. To njeje runjewon lochki nadawk. Fakt je, zo njespóznawamy dotal zwólniwosć ze stron šulerjow a staršich za wučbu serbšćiny. Nimaja na šuli tež wučerja, kiž móhł serbšćinu podawać. Tež cyłodnjowski poskitk serbšćiny na kubłanišću njeje. Situacija je ćežka. W rozmołwje smy sej njedostatk wučerjow serbšćiny wuwědomili.

Kak móžeće w naležnosći aktiwni być?

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND