Dźeń při Klóšterskej wodźe

pjatk, 04. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Rěka pluskota tež nimo mojeje ródneje wsy Nowoslic.Nic jenož čłowjekam, ale tež zwěrinje, kaž tu we Łazku, so blisko rěki lubi.Statok Lehmannec swójby pod Wotrowskim hrodźišćomWulkotny Łazkowski lěs

Byrnjež mustwowa kopańca koronapandemije dla přeco hišće móžna njebyła, njejsym w mi­njenych tydźenjach a měsacach wězo jenož doma lěnjeho pasł. Na najwšelakoriše wašnje spytach dale sporto­wać – wosebje wonka. Najhusćišo wšak koło joggowach, druhdy podach so na wjetšu turu z kolesom a po namjeće kumpla a in­spirěrowany wot kni­hi Alfonsa Frencla ,,Podłu Klóšter­ske­je wody“ mějach njedawno ideju: jónu wot žórła Klóšterskeje wody hač k měst­nu, hdźež so rěka do Čorneho Halštrowa wuliwa, pućować.

Dach so tuž z awtom do Porchowa dowjezć, hdźež so Klóšterska woda zwonka wsy pod Butrowej horu wužórla. Wot žórła pak na tym městnje ničo wulce njewidźach. Hakle někotre sta metrow dale wuhladach prěnje kapki wody. Njedaloko wottam pak hnydom spóznach, zo je rěka dale a šěrša.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND