W muzeju pobyli

pjatk, 05. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
fota: monika süssowa

Wopyt wustajeńcy „Party w 21. lětstotku“ w Budyskim Serbskim ­muzeju a hižo přewjedźeny workshop „Wot party k borće“ daštaj nastork, dźěłarničku tež za wobydlerjow serbskeho internata w Budyšinje poskićić.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND