Jónkrótny zornowcowy paradiz

pjatk, 09. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Gabriel Čornak je z „wójnskeho duba“, kotrehož drjewo swědči z ćěmnymi blakami wo w Druhej swětowej wójnje zasadźowanych granatach, figurnu skupinu „Witaj Łužica“ a „lecker Piwo“ wurězbował. Gabriel Čornak je z „wójnskeho duba“, kotrehož drjewo swědči z ćěmnymi blakami wo w Druhej swětowej wójnje zasadźowanych granatach, figurnu skupinu „Witaj Łužica“ a „lecker Piwo“ wurězbował.

Wuměłči a wuměłcy 16. mjezynarodneje rězbarskeje dźěłarnički při Miłočanskej skale chwala sej wulkotne wuměnjenja

Dźesać wuměłcow ze šěsć krajow na třoch kontinentach je w běhu dweju tydźenjow na 16. mjezynarodnej rězbarskej dźěłarničce při Miłočanskej skale dohromady 14 skulpturow stworiło. Ryzy wulkosć nastupajo je zornowcowy wudźěłk ze Simbabwe pochadźaceho Tapiwa Chapowa „Mać – Česćedostojna“ najimpozantniši. Nimale archaiskej estetice wotpowědowaca figura samodruheje žony njezahori jenož publikum, ale tež na dźěłarniče wobdźělacych so kolegow. Tak wospjetowaše Thomas Baier wjacekróć: „Kajka to twórba!“ Poměrnje minimalistisce (tež nastupajo měry) je w napřećiwku „Nahłowniko-hłowowy wutwor“ Thomasa Lindeho, tohorunja ze zornowca a na ekstra zhotowjenym woclowym podtwarje. Kaž rězbar zajimowanym wopytowarjam přeradźi, ma swoju twórbu za „kombinaciju kubizma, elementow filmoweho rjadu ‚Star Wars‘ a legoklockow“.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Tři drjewjane piety w „Dialogach“ kaž tež skowanany geometriski rozrjad „Bindungen – Verbindungen“ reprezentuja dosć wulki kreatiwny posuw, kajkiž Miłočanska skała Sabiny C. Levy wobradźi.
dalši wobraz (2) Maya Avagyan ze swojej skulpturu „Me and the chameleon“, zjednoćaceje sebjeportret wuměłče a reptil, kotryž hodźi so jako symbol přiměrjenja runje tak kaž zawodźěwanja interpretować.Feliks Haza
dalši wobraz (3) Tapiwa Chapo sposrědkuje ze skulpturu „Mać – Česćedostojna“ nimale archaisku estetiku.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND